Verdiar

  • Open: VNS tar i mot alle som tar kontakt på ein positiv og respektfull måte, og er open for nye idear.
  • Proaktiv: VNS er innovativ, nytenkjande og nysgjerrig, både i forhold til etablerarar og samfunnsutvikling
  • Truverdig: VNS har kunnskap, kompetanse og nettverk innan etablering

Vaksdal Næringsselskap AS skal vera ein aktiv pådrivar for å gjere Vaksdal Kommune til ein attraktiv nærings- og tilflyttingskommune.

Dale_fabrikker