Vaksdal Næringsselskap sine nye nettsider – velkommen!

nettsiderVaksdal Næringsselskap AS ønskjer deg velkommen til dei nye nettsidene våre! Det ligg mykje detaljarbeid bak! Målet er sjølvsagt å bli meir synlege på nett, og dermed nå ut til fleire. Nokre av sidane har ganske fast innhald, men denne første sida skal vera dynamisk og levande, og dermed verta oppdatert ofte.nettsiderwww

Dersom alt går etter planen (men gjer det nokon gong det??) skal me vera godt synlege frå onsdag 25.juni. Me vil og syta for at nettsidane vert både informative og interessante!

Bli med, følg oss på Facebook!