Presentasjon av VNS

Vaksdal Næringsselskap AS  sitt kontor finn du i 2.høgda på Coop på Dale.

Dagleg leiar er Vidar Skeie, mobil 916 06 771.

Styret i Vaksdal Næringsselskap AS:

Bak, frå venstre: Geir Hanevik, nestleiar Jan Hansen, styreleiar Stian Jordalen

Foran, frå venstre: Karin Groth, Brita Hesjedal Lunde, Grete Langeland. Magne Hestad og observatør ordførar Eirik Haga var ikkje til stades då bildet vart tatt.

Styret i Vaksdal Næringsselskap AS 2014