Har du skjema-skrekk??

Dokumenter Det er det ingen grunn til, i alle fall ikkje når det gjeld kontakten med Vaksdal Næringsselskap. Du får hjelp til både forretningsplan og andre naudsynte dokumenter ved oppstart av eige firma.

Du kan og nytta vårt nye og forenkla søknadsskjema når du søkjer om stønad frå oss.

Gode råd er heilt gratis!