Gründer?

 Har du ein god idè? Har du eit brennande ønskje om å skape din eigen arbeidsplass?

shutterstock_137404625Eit kjenneteikn ved gründarar er at dei brenn for ideen sin – og kanskje tenkjer litt annsleis ann andre. Som gründar må du vere førebudd på å jobba mykje for å oppnå målet du har sett deg! Mange har jobba fram ideen og/eller produktet sitt ved sida av vanleg arbeid. Me kan hjelpa deg vidare, mellom anna med følgjande:

 

  • Forretningsplan
  • Gründercoach
  • Markedsplan
  • Kontakt med Innovasjon Norge

Det er og mogleg at du kan få tilskot til oppstart av eige firma. Forenkla søknadsskjema finn du her. Ta kontakt, og få meir informasjon!