Gründer Terje Pedersen får stønad frå Innovasjon Norge

Terje PedTerje Pedersenersen, innflyttar til Stamnes, har etablert firmaet QRsalgAS. Han lagar såkalla QR-kodar, som kan nyttast til betaling via mobiltelefon.

I dag fekk han tilsegn om stønad frå Innovasjon Norge på kr.220.000,- Dette viser kor viktiqrg Innovasjon Norge ser på denne nyvinninga – og me gratulerer så mykje!

Terje ser moglegheiter for nye arbeidsplassar i Vaksdal Kommune etter kvart, og vil vidareutvikle ideen.