Etablere eige føretak? 1-2-3 etablering

Onsdag 16. september kl 17:30 Petersens Handleri: 1-2-3 etablering-kurset er eitt lågterskel tilbod til deg som vil starte eige selskap, men også for deg som vil friske opp problemstillingar knytt til ditt selskap.

No kan det meste bli gjort på internett, og papirmølla er heldigvis ikkje så stor.

No kan det meste bli gjort på internett, og papirmølla er heldigvis ikkje så stor.

Her vil du få ei innføring i kva som vert krevd av deg for å starte eitt føretak. Selskapsform, personlege rettar og risiko. Har du tenkt på namn på føretaket? Skatt? Økonomi?

Stian Jordalen, styreleiar i Vaksdal Næringsselskap vil fortelja litt om kva han har gjort.

Påmelding, send e-post til: post@vnsas.no T: 5659 7100