Dugnadseventyret

Bygdefolket på Stamnes tok saka i eigne hender då nærbutikken DSC_0026vart nedlagt. Dei oppretta aksjeselskap, selde andelar i lokalmiljøet, og pussa opp butikklokala på dugnad.

Vaksdal Næringsselskap AS har vore ein av støttespelarane, men det er bygdefolket sjølve som gjorde dette til eit dugnadseventyr!  Omsetnaden i butikken har vore over budsjett frå første månad.

Sjå foto frå den flotte butikken!

Her finn du og ein reportasje frå NRK.DSC_0011DSC_0017DSC_0023DSC_0021