Gründer Terje Pedersen får stønad frå Innovasjon Norge

Terje PedTerje Pedersenersen, innflyttar til Stamnes, har etablert firmaet QRsalgAS. Han lagar såkalla QR-kodar, som kan nyttast til betaling via mobiltelefon.

I dag fekk han tilsegn om stønad frå Innovasjon Norge på kr.220.000,- Dette viser kor viktiqrg Innovasjon Norge ser på denne nyvinninga – og me gratulerer så mykje!

Terje ser moglegheiter for nye arbeidsplassar i Vaksdal Kommune etter kvart, og vil vidareutvikle ideen.

Sommaren er her!

I dag finn du denannonsene annonsen i sommeravisa til Vaksdalposten! Heile sommaren kan du leggja inn foto til konkurransen #bynærtbygdeliv. På høgre side av nettsidane våre finn du eit fotogalleri som endrer seg heile tida, etter kvart som der kjem inn fleire foto. Bli med du også!!

Som du ser, kan du og glede deg til spennande kurs og konferanse i haust – men nyt sommaren først!

 

Har du skjema-skrekk??

Dokumenter Det er det ingen grunn til, i alle fall ikkje når det gjeld kontakten med Vaksdal Næringsselskap. Du får hjelp til både forretningsplan og andre naudsynte dokumenter ved oppstart av eige firma.

Du kan og nytta vårt nye og forenkla søknadsskjema når du søkjer om stønad frå oss.

Gode råd er heilt gratis!

 

Sommarens kulaste fotokonkurranse!!

Vaksdal Næringsselskap innbyr til sommarens kjekkaste fotokonkurranse: Send inn artige, morosame, rare, kule, vittige og flotte bilete frå Vaksdal Kommune til #bynærtbygdeliv på Instagram!!! Me er på jakt etter gode foto som «framsnakkar» kommunen på ein god måte! Du kan ta bilete av/med folk, dyr, natur, situasjonar, stader, hendingar – kort sagt: du står heilt fritt!

Vinnaren vert kåra 20.august, og får ein flott PC/Mac-veske frå Dale of Norway – den er berre lekker!!!

Du kan sjølvsagt følgje med på Instagram gjennom heile sommaren, og sjå på dei flotte bileta som kjem inn.

VNS ønskjer å takke Hanne Dyvik for dette kreative og positive forslaget.

BLI MED DU OG!!!

PC/Mac-cover frå Dale of Norway

Vaksdal Næringsselskap sine nye nettsider – velkommen!

nettsiderVaksdal Næringsselskap AS ønskjer deg velkommen til dei nye nettsidene våre! Det ligg mykje detaljarbeid bak! Målet er sjølvsagt å bli meir synlege på nett, og dermed nå ut til fleire. Nokre av sidane har ganske fast innhald, men denne første sida skal vera dynamisk og levande, og dermed verta oppdatert ofte.nettsiderwww

Dersom alt går etter planen (men gjer det nokon gong det??) skal me vera godt synlege frå onsdag 25.juni. Me vil og syta for at nettsidane vert både informative og interessante!

Bli med, følg oss på Facebook!